UB & AMO

Inom Miljövetarsektionen genomför vi både utbildningsbevakning (UB) och arbete som arbetsmiljöombud (AMO). Detta innebär att vi önskar säkerställa att studenterna på Miljövetarprogrammet ska känna sig trygga i sina studier, både vad gäller utbildningen i sig men även den studiemiljö studenterna befinner sig i.

Utbildningsbevakning (UB): Fick du en felaktig bedömning av en lärare? Känner du att ett kursmoment bör ses över och förbättras? Har du andra idéer kring utbildningen i sig, eller för specifika kurser och examinerande moment? Som utbildningsbevakare har vi kontakt med både representanter från studentkåren (StuFF), övriga utbildningsbevakare och lärarna inom programmet. Detta innebär att vi har möjlighet att föra fram studenternas åsikter inom många olika forum för att tillmötesgå de önskningar och förfrågningar som studenter har vad gäller utbildningen.

Arbetsmiljö (AMO): Kraschar datorerna i datorsalen var gång du vill arbeta inom ett specifikt program? Anser du att det behövs mer källsortering i Campus Norrköpings lokaler? Finns det svårigheter i att koppla upp sig på internet i vissa lokaler? Upplever du stress i och med otydliga krav på dig som student? Som arbetsmiljöombud arbetar vi både med den fysiska och psykosociala miljön, vilket innebär både hur du som student upplever dina studier i de befintliga lokalerna men även vad gäller din egna hälsa. Precis som för utbildningsbevakning har vi kontakt med olika instanser för att bidra till att din studietid ska bli bästa möjliga.

Vid frågor, funderingar eller övriga kommentarer kan du kontakta oss på följande adresser:

Utbildningsbevakare: ub@miljovetarprogrammet.se
Arbetsmiljöombud: amo@miljovetarprogrammet.se