Om programmet

Kortfattat handlar miljövetarprogammet om att jobba för något större, planetens välmående. Hur kan vi människor må bra om jorden inte gör det? Miljövetarprogrammet är ett spännande program som är tvärvetenskapligt, det innebär att det är stor variation på uppgifterna då vi måste förbereda oss för att förstå flera perspektiv, både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga. Studenten är väldigt central i ens eget lärande eftersom programmet är uppbyggt enligt PBL (Problem Based Learning)-modellen. Grupparbeten är en väldigt stor del av programmet delvis för att förbereda dig inför arbetslivet men också för att det är ett väldigt bra sätt att lära sig på.
Nu mer än någonsin är miljöfrågan aktuell, du behövs!

Mer info kan du hitta på LIUs sida om programmet.

Ny hemsdiaDenna hemsida är inte längre aktiv

Miljövetarsektionen (MvSek) har skapat en ny hemsida, klicka nedan för att komma dit eller gå in på MvSek.se

The environmental science section (MvSek) has created a new website, click below to get there or go to MvSek.se