Kontakt

Styrelsen
Hela styrelsen: styrelsen@miljovetarprogrammet.se
Ordförande & Vice ordförande: ordforande@miljovetarprogrammet.se
Utbildningsbevakare: ub@miljovetarprogrammet.se
Arbetsmiljöombud: amo@miljovetarprogrammet.se

Näringslivs- & Alumnansvarig: noa@miljovetarsektionen.se

Instagram: @miljovetarsektionenliu
Facebook: Miljövetarsektionen LiU

Phadderiet MiPh0
MiPh0 kontaktar du på: miph0@miljovetarprogrammet.se

Instagram: phadderietmiph0
Facebook: Phadderiet MiPh0

MAX Phesteri
MAX kontaktar du på: max@miljovetarprogrammet.se

Instagram: @maxphesteri
Facebook: facebook.com/MAXPhesteri/