Grön Sektion

Att vara en Grön Sektion innebär att vi skapar engagemang och en medvetenhet kring miljöfrågor och hållbar utveckling hos våra medlemmar, samtidigt som vi miljöanpassar vår egen verksamhet. Grön sektion är ett sätt för alla sektioner att kunna bidra till en bättre miljö, vilket hjälper alla i det långa loppet.

Det krävs inte mycket arbete så alla sektioner kan vara delaktiga. Mer ingående av vad vi i Miljövetarsektionen (tidigare kallat MiP-sektionen) gör går att läsa i vår miljöplan.

För mer information om gröna sektioner se Linköpings universitets hemsida.