Styrelsen

Styrelsen är sektionens beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ och fungerar som en länk mellan lärare och studenter. Genom ständig utbildningsbevakning arbetar styrelsen med att säkerställa en hög kvalité på programmet.

Vi jobbar för att göra studietiden så bra så möjligt för studenter. Detta gör vi bland annat genom utbildningsbevakning, övervakning av arbetsmiljön och genom att organisera programrelevanta aktiviteter. Som verkställande organ är det vår uppgift att leda utskotten och deras verksamhet, och vi finns alltid tillgängliga för att hjälpa våra utskott när de stöter på problem och utmaningar. Då styrelsen finns till för dig kan du som student komma till oss med idéer, synpunkter och annat som påverkar programmet.

Styrelsen har öppna möten varje tisdag med start klockan 17.15. Vi håller för närvarande våra möten i Kopparhammaren men för mer specifika mötesuppgifter, kontakta MiP-styrelsens ordförande via epost-adressen nedan.

För att kontakta endast ordförande i styrelsen utan att övriga medlemmar får ditt meddelande, maila till ordforande@miljovetarprogrammet.se

För att kontakta Utbildningsbevakare och Arbetsmiljöombudet i styrelsen, maila till ubamo@miljovetarprogrammet.se

För övriga ärenden till styrelsen, maila till styrelsen@miljovetarprogrammet.se


Ordförande
Namn: Teresa Wåtz
Ålder:
27
Hemort: Finspång
Varför sökte du till Miljöprogrammet? Jag sökte utbildningen eftersom den är tvärvetenskaplig, så jag får med alla ämnen jag gillar. Det bästa är att det handlar om miljön!
Varför sökte du till styrelsen? Jag ville vara med att påverka och få nya erfarenheter. Det är perfekt för den personliga utveckligen!
Vilket elevhem ur Harry Potter böckerna tillhör du? Enligt ett väldigt säkert test så tillhör jag Slytherin!


Vice ordförande & Informationsansvarig

Namn: Emma Eriksson
Ålder: 27
Hemort: Hammar
Varför sökte du till Miljöprogrammet? Jag brinner för miljöfrågor och det är det jag vill jobba med i framtiden.
Varför sökte du till styrelsen? Kul att få vara med och påverka miljövetarprogrammet och ett superbra tillfälle att få lite erfarenhet att sitta med i en styrelse!
Vilket elevhem ur Harry Potter böckerna tillhör du? Baserat på vetenskapligt test tillhör jag Gryffindor.


Kassör & Sekreterare

Namn: Leo Håkansson
Ålder: 19
Hemort: Karlstad
Varför sökte du miljöprogrammet? Jag sökte till programmet för att jag vet att jag vill arbeta med miljöproblem i framtiden, jag vet bara inte vilket än! Då är det bra att få ett smakprov av lite allt möjligt.
Varför sökte du till styrelsen? Jag sökte till styrelsen för att jag gillar att utvecklas och att testa nya saker. Det är också en oerhört effektiv metod för en introvert komma ut ur sitt skal lite!
Vilket elevhem ur Harry Potter böckerna tillhör du? Enligt ett sanslöst vetenskapligt och precist quiz tillhör jag Gryffindor men jag brukar ljuga och säga att jag tillhör Ravenclaw, tycker dom är lite fräsigare.


Utbildningsbevakare
Namn: Daniela Jonsson Vannucci
Ålder: 21
Hemort: Örebro
Varför sökte du till miljövetarprogrammet? Jag sökte till miljövetarprogrammet då det verkade som en spännande utbildning, jag ville lära mig mer om dagens miljöproblem och hur man kan jobba för att förbättra dem.
Varför sökte du till styrelsen? Jag sökte till styrelsen eftersom jag ville engagera mig i något utöver studierna, och då kändes styrelsen rätt. Det känns kul att man får chansen att göra skillnad på programmet.
Vilket elevhem ur Harry Potter böckerna tillhör du? Högst vetenskapliga studier pekar på att jag tillhör Hufflepuff.


Arbetsmiljöombud
Namn:
Daniel Johansson
Ålder: 27
Hemort: Katrineholm
Varför sökte du miljövetarprogrammet? Vill ha ett arbete där jag får en blandning av att arbeta inomhus och utomhus, samt få ett brett perspektiv på miljöproblemen.
Varför sökte du till styrelsen? Utveckla styrelsearbetet och få en överblick i hur arbetsmiljöarbetet hanteras på programmet och universitetet.
Vilket elevhem ur Harry Potter böckerna tillhör du? Gryffindor by day, Slytherin by night!


Webbansvarig

Namn: Isak Nilsson
Ålder: 20
Hemort: Skellefteå, Västerbotten
Varför började du plugga miljövetenskap? Jag började läsa miljövetarprogrammet för att jag vill arbeta med någonting utmanande och givande, där jag också känner att jag gör någonting meningsfullt, att jag kan göra skillnad i det större perspektivet.
Varför du sökte till styrelsen? Jag sökte styrelsen med visionen av en ny hemsida för miljövetarprogrammet. Detta för att jag innan jag sökte programmet och när jag blivit antagen försökte läsa mig till information som jag ville ha, men inte hittade. Så mitt lilla projekt under vårterminen är att försöka ordna en ny hemsida för programmet. Jag tycker även att en fungerande sektionsstyrelse är en viktig del för att sektionens studenter ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas.
Vilket elevhem ur Harry Potter böckerna tillhör du? Jag tillhör Ravenclaws elevhem. ”Wit beyond measure is man’s greatest treasure.” — Rowena Ravenclaw