Styrelsen

Styrelsen är sektionens beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ och fungerar som en länk mellan lärare och studenter.

Vi jobbar för att göra studietiden så bra så möjligt för studenterna. Detta gör vi bland annat genom utbildningsbevakning, arbetsmiljöövervakning och genom att organisera programrelevanta aktiviteter. Som verkställande organ är det vår uppgift att leda utskotten och deras verksamhet, och vi finns alltid tillgängliga för att hjälpa våra utskott när de stöter på problem och utmaningar. Då styrelsen finns till för dig kan du som student komma till oss med idéer, synpunkter och annat som påverkar programmet.

Styrelsen har öppna möten varje tisdag med start klockan 17.15. Vi har oftast våra möten i Kopparhammarens lokaler på campus Norrköping. För närmare uppgifter om vad vi pratar om eller om du vill delta på mötet kan du kontakta oss.

För att kontakta styrelsen, skicka ett meddelande till:  styrelsen@miljovetarprogrammet.se

Ordföranden, Arbetsmiljöombuden samt Utbildningsbevakaren har egna mail adresser under sina presentationer.


Ordförande
Namn: Linnéa Borg
Ålder:
22 år
Hemort: Linköping
Elevhem i Harry-Potter: Gryffindor
Patronus: Enhörning

 

 

Du kan kontakta styrelsens ordförande enskilt via adressen: ordforande@miljovetarprogrammet.se 


Vice ordförande

Namn: Jenny Grönlund
Ålder: 22 år
Hemort: Uppsala
Elevhem i Harry-Potter: Hufflepuff
Patronus: Chow Dog

 

 

 

 


Kassör  & Informationsansvarig

Namn: Douglas Cederlund
Ålder: 24 år
Hemort: Eskilstuna
Elevhem i Harry-Potter: Ravenclaw
Patronus: Skruvhornsget

 

 

 


Utbildningsbevakare

Namn: Fredrik Törnelius
Ålder: 35 år
Hemort: Norrköping
Elevhem i Harry-Potter: Slytherin
Patronus: Mink

 

Har du något du behöver nå utbildningsbevakaren om? Du kan kontakta UB på: ub@miljovetarprogrammet.se


Arbetsmiljöombud

Namn: Amanda Lindh
Ålder:
26 år
Hemort:
Linköping
Elevhem i Harry-Potter: :
Gryffindor
Patronus:
Tonkinese cat 

Har du något du behöver nå arbetsmiljöombudet om? Du kan kontakta AMO på: amo@miljovetarprogrammet.se

 

 


Arbetsmiljöombud 

Namn: Anna Adolfsson
Ålder:
 22 år
Hemort:
Krokek
Elevhem i Harry-Potter: :
Gryffindor
Patronus:
Utter

Har du något du behöver nå arbetsmiljöombudet om? Du kan kontakta AMO på: amo@miljovetarprogrammet.se

 


Grön Sektion, Webbansvarig & Sekreterare
Namn: Anton Sagström
Ålder: 21 år
Hemort: Enköping
Elevhem i Harry-Potter: Slytherin
Patronus: Oryx antilop