Styrelsen

Styrelsen är sektionens beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ och fungerar som en länk mellan lärare och studenter. Genom ständig utbildningsbevakning arbetar styrelsen med att säkerställa en hög kvalité på programmet.

Vi jobbar för att göra studietiden så bra så möjligt för studenter. Detta gör vi bland annat genom utbildningsbevakning, övervakning av arbetsmiljön och genom att organisera programrelevanta aktiviteter. Som verkställande organ är det vår uppgift att leda utskotten och deras verksamhet, och vi finns alltid tillgängliga för att hjälpa våra utskott när de stöter på problem och utmaningar. Då styrelsen finns till för dig kan du som student komma till oss med idéer, synpunkter och annat som påverkar programmet.

Styrelsen har öppna möten varje tisdag med start klockan 17.15. Vi håller för närvarande våra möten i Kopparhammaren men för mer specifika mötesuppgifter, kontakta MiP-styrelsens ordförande Jenny.


Namn: Jenny Alpéus
Ålder: 26
Post: Ordförande
Hemort: Norrköping
Favoritcitat:Everybody is a Genius. But If You Judge a Fish by Its Ability to Climb a Tree, It Will Live Its Whole Life Believing that It is Stupid” – Albert Einstein
Hjärtefråga inom miljön: Plastens påverkan på djur och miljön.
E-mail: ordforande@miljovetarprogrammet.se


Namn: Viktoria Karlsson
Ålder: 24
Post: 
Vice ordförande
Hemort: 
Loftahammar
Favoritcitat: Kom in eller stå kvar, mig kvittar det”. – Pippi Långstrump
Hjärtefråga inom miljön: Djur och natur.
E-mail: ordforande@miljovetarprogrammet.se


Namn: Amanda Berglund
Ålder: 21
Post:
Kassör
Hemort: 
Åkers styckebruk
Favoritcitat: Finns det hjärterum finns det stjärterum.
Hjärtefråga inom miljön: Hållbar utveckling
E-mail: styrelsen@miljovetarprogrammet.se


Namn: Mattias Edström
Ålder: 20
Post: 
Utbildningsbevakare
Hemort:
Mantorp
Favoritcitat: ”Säg ingenting om något du själv inte varit med om
Hjärtefråga inom miljön: Människans livsstil- vad gör du för att skapa en hållbar utveckling?
E-mail: ubamo@miljovetarprogrammet.se


Namn: Louise Tilander
Ålder: 24
Post: 
Information- och marknadsföringsansvarig
Hemort: 
Slite på Gotland
Favoritcitat: Allt är svårt innan det är lätt”- Nalle Puh
Hjärtefråga inom miljön: Att bevara och skydda naturen.
E-mail: styrelsen@miljovetarprogrammet.se


Namn: Måns Samuelsson
Ålder: 20
Post: 
Arbetsmiljöombud (AMO)
Hemort: 
Metropolen Vetlanda
Favoritcitat: The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.”- Winston Churchill.
Hjärtefråga inom miljön: Våra sjöar och vattendrag måste bevaras i naturligt skick!
E-mail: ubamo@miljovetarprogrammet.se


Namn: Judit Palmén
Ålder: 21
Post: 
Sekreterare
Hemort: 
Borås
Favoritcitat: Joey doesn’t share food” (från serien Vänner)
Hjärtefråga inom miljön: Förnyelsebar energi
E-mail: styrelsen@miljovetarprogrammet.se


Namn: Anna Persson
Ålder: 19
Post: 
Grön Sektion och spexansvarig
Hemort: 
Norrköping
Favoritcitat: Hold the door” -Hodor
Hjärtefråga inom miljön: Skogen
E-mail: styrelsen@miljovetarprogrammet.se


Namn: Louise Carlsson
Ålder: 19
Post: 
Grön sektion och spexansvarig
Hemort:
Växjö
Favoritcitat: ”Tacos på fredag” 
Hjärtefråga inom miljön: Hur vi påverkar haven
E-mail: styrelsen@miljovetarprogrammet.se


Namn: Dmitri Iselund
Ålder: 21
Post: 
Web- och marknadsföringsansvarig
Hemort: 
Linköping
Favoritcitat: Sprängämnen kan ligga bakom explosionen” – Expressen
Hjärtefråga inom miljön: Hur kan teknik hjälpa till för att göra vår planet grönare?
E-mail: styrelsen@miljovetarprogrammet.se