För studenter

Varför miljövetarprogrammet?
– Stark forskaranknytning, bra kompetenta lärare som resultat
Vi får vara praktiska och fördjupa oss hur vi vill, stor variation på allt.
Inte en klassisk utbildning, PBL rinner i ådrorna överallt.

Hur pass mycket har det ändrat din syn på klimatfrågan?
– Bidragit med ett holistisk perspektiv om vad miljöfrågan kan innefatta. En person kan inte bry sig om allt för att det är för mycket och vi får hitta vår inriktning. Utbildningen bidrar med förståelse kring vad som vad som faktiskt är svårt och lättare, till exempel med internationella förhandlingar och att sätta skatt för att förändra vanor.

Tips till nya studenter?
–  Du kan alltid begära resurser om det är svårt, det finns hjälp att få om saker och ting är jobbigt. ”Inga frågor är för dumma”. Så länge man brinner för något område inom miljön kommer det lösa sig till slut, det skapar en större kunskapsbas och lära sig så mycket om områden innan okända.

Angående praktikplatser?
– Sök tidigt för att slippa stressen, du kan hamna var som helst så länge de har en miljösektion. Det behöver inte vara kommunen eller länsstyrelsen. Använd fantasi, de flesta har någon miljöansvarig.

För lite insikt i livet hos en miljövetare-student i sitt tredje år kan du besöka Jonnas Blogg: http://blog.liu.se/jonnaelofssonbjesse/