Kontakt

Styrelsen
Ordförande & Vice ordförande: ordforande@miljovetarprogrammet.se
Utbildningsbevakare & Arbetsmiljöombud: ubamo@miljovetarprogrammet.se
Styrelsens generella e-mailadress är: styrelsen@miljovetarprogrammet.se

Instagram: @mipstyrelsen
Facebook: facebook.com/mip.styrelsen/

MFG
MFG kontaktar du på: mfg@miljovetarprogrammet.se

Instagram: @mfg_mip
Facebook: facebook.com/MiljovetarprogrammetsMarknadsforingsgrupp/

Phadderiet MiPh0
MiPh0 kontaktar du på: mipho@miljovetarprogrammet.se

Instagram: @mipho01718
Facebook: facebook.com/MiPh0/

MAX Phesteri
MAX kontaktar du på: max@miljovetarprogrammet.se

Instagram: @maxphesteri
Facebook: facebook.com/MAXPhesteri/